ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป รับจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนพาณิชย์,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,จดทะเบียนมูลนิธิ,จดทะเบียนสมาคม,จดเครื่องหมายการค้า,จดลิขสิทธิ,จดเลขอ.ย.รับจดทะเบียนบริษัท
เพิ่มเพื่อนในไลน์ สำหรับติดต่อจดทะเบียนบริษัท ติดต่อจดทะเบียนบริษัท ผ่านเฟซบุ๊ค เพิ่มเพื่อนในไลน์ สำหรับติดต่อจดทะเบียนบริษัท ติดต่อทำบัญชี ผ่านไลน์
 
บริการของเรา
เลือกภาษา
บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด เป็นสำนักงานให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท งานวางระบบบัญชี รับทำบัญชีรายเดือน ตรวจสอบบัญชี จองชื่อนิติบุคคล ฯลฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเริ่มต้นการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินการต่อไปได้ โดยการให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการจัดการ บริหารงานในเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านให้มากที่สุด ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ ดังนี้
Corporate Services
 • จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งสมาคม มูลนิธิ เพิ่มทุนจดทะเบียน ย้ายสถานประกอบการ
 • งานจด สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
 • งานด้านแปลและรับรองเอกสาร เพื่อใช้ในการทำ ธุรกรรมในต่างประเทศ
 • ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และขอวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างชาติ บัตรผู้นำเข้า-ส่งออก ใบอนุญาต อย.
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตจัดหางาน
Accounting Services
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี รับทำบัญชีทั้ง ในและนอก สถานที่
Auditing Services
 • งานตรวจสอบบัญชี ครอบคลุมทั้ง External Audit และ Internal Audit
Advisory Services
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร การตลาด การลงทุน การควบรวมกิจการ
Payroll Outsourcing Services
 • ทำเงินเดือนรายเดือน
Hosted Accounting Services
 • ทำบัญชีรายเดือนโดยระบบคอมพิวเตอร์
IT Audit
 • งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงสาขา การเขียนโปรแกรม
Business Plan
 • ให้คำปรึกษา แหล่งเงินทุน เขียนแผนเพื่อยื่นกู้
Legal Counsel
 • ให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ร่างสัญญา และจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย เป็นต้น.
          โดยกลุ่มลูกค้าได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศเพิ่มสาขาในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การประกันภัย สายการบิน อสังหาริมทรัพย์ สนามกอล์ฟ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงเรียน สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลหมู่บ้าน OTOP SME และ กองทุนรวมต่างๆ มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของ ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป มากกว่า 200 ราย
          ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้าน Accounting, Auditing, Law, Marketing, Business Advisory, IT และมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยบริษัทฯ มุ้งเน้นสร้างบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นมีความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการแต่ ละด้านโดยตรง มีความคิดเชิงบวกและรักความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ทำให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนด.
บริการทั่วประเทศแบบ non stop service
 • ให้คำปรึกษา ด้านการตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่งทางการค้าให้คำปรึกษา ด้านแหล่งเงินทุน เตรียมเอกสาร การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
 • ให้คำปรึกษา ด้านทำเล จัดหาที่จดตั้งบริษัท รับแฟกซ์ ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค
 • ให้คำปรึกษา ด้านจัดหาแรงงานและ จัดส่งพนักงานให้สถานประกอบการ
 • ให้คำปรึกษา เรื่องเอกสารการออกบิล การทำสต๊อกสินค้า การจัดเก็บเอกสาร
 • ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการ วางระบบบัญชี บัญชีต้นทุน การใช้โปรแกรมบัญชี
 • ให้คำปรึกษา ปัญหาด้านกฎหมาย ร่างสัญญา และจัดทำเอกสารด้านกฏหมาย
 • ให้บริการ จัดทำเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม ออกแบบกราฟฟิกให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 • ลูกค้าจะได้รับบริการจากบริษัทในเครือของ บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ลูกค้าจะได้รับบริการหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น จากธุรกิจที่เกื้อหนุนกันในกลุ่มลูกค้าของ บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด อีกทางหนึ่งด้วย
 
 
 
บทความน่าสนใจ
» การบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
» การนำเทคโนโลยีมาใช้ในแต่ละอาชีพ
» ใช้สมาร์ทโฟนทำธุรกรรมการเงินอย่างไรดี
» คิดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
» 9 พฤติกรรมเพิ่มทักษะการเงิน
» อ่านงบการเงินง่ายนิดเดียว
» เรื่องน่ารู้ กับการส่งงบการเงิน
 

ID Line = cbg9

Line@ : @chonlatee กลับขึ้นบน
กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค กรมศุลกากร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฐาณข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เขตการค้าเสรีหมายถึงอะไร สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Copyright © 2010 Chonlatee Business Group Co.,Ltd. | Developed by บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด  
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Mobile: 083-622-5555,095 793-7000, 094-491 4333 Tel: 02-914 7962-4
อีเมล์ info@chonlatee.com
StatsCrop