รับจดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท
รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดทะเบียนบริษัทอยุธยา รับจดทะเบียนบริษัทอยุธยา
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 13000  
กะมัง พระนครศรีอยุธยา 13000  
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา 13000  
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา 13000  
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 13000  
ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา 13000  
ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 13000  
ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา 13000  
สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา 13000  
สวนพริก พระนครศรีอยุธยา 13000  
คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา 13000  
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา 13000  
หันตรา พระนครศรีอยุธยา 13000  
ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา 13000  
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา 13000  
บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา 13000  
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 13000  
คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา 13000  
เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา 13000  
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา 13000  
บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา 13000  
ท่าเรือ ท่าเรือ 13130  
จำปา ท่าเรือ 13130  
ท่าหลวง ท่าเรือ 13130  
บ้านร่อม ท่าเรือ 13130  
ศาลาลอย ท่าเรือ 13130  
วังแดง ท่าเรือ 13130  
โพธิ์เอน ท่าเรือ 13130  
ปากท่า ท่าเรือ 13130  
หนองขนาก ท่าเรือ 13130  
ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ 13130  
นครหลวง นครหลวง 13260  
ท่าช้าง นครหลวง 13260  
บ่อโพง นครหลวง 13260  
บ้านชุ้ง นครหลวง 13260  
ปากจั่น นครหลวง 13260  
บางระกำ นครหลวง 13260  
บางพระครู นครหลวง 13260  
แม่ลา นครหลวง 13260  
หนองปลิง นครหลวง 13260  
คลองสะแก นครหลวง 13260  
สามไถ นครหลวง 13260  
พระนอน นครหลวง 13260  
บางไทร บางไทร 13190  
บางพลี บางไทร 13190  
สนามชัย บางไทร 13190  
บ้านแป้ง บางไทร 13190  
หน้าไม้ บางไทร 13190  
บางยี่โท บางไทร 13190  
แคออก บางไทร 13190  
แคตก บางไทร 13190  
ช่างเหล็ก บางไทร 13190  
กระแชง บางไทร 13190  
บ้านกลึง บางไทร 13190  
ช้างน้อย บางไทร 13190  
ห่อหมก บางไทร 13190  
ไผ่พระ บางไทร 13190  
กกแก้วบูรพา บางไทร 13190  
ไม้ตรา บางไทร 13190  
บ้านม้า บางไทร 13190  
บ้านเกาะ บางไทร 13190  
ราชคราม บางไทร 13290  
ช้างใหญ่ บางไทร 13290  
โพแตง บางไทร 13290  
เชียงรากน้อย บางไทร 13290  
โคกช้าง บางไทร 13190  
บางบาล บางบาล 13250  
วัดยม บางบาล 13250  
ไทรน้อย บางบาล 13250  
สะพานไทย บางบาล 13250  
มหาพราหมณ์ บางบาล 13250  
กบเจา บางบาล 13250  
บ้านคลัง บางบาล 13250  
พระขาว บางบาล 13250  
น้ำเต้า บางบาล 13250  
ทางช้าง บางบาล 13250  
วัดตะกู บางบาล 13250  
บางหลวง บางบาล 13250  
บางหลวงโดด บางบาล 13250  
บางหัก บางบาล 13250  
บางชะนี บางบาล 13250  
บ้านกุ่ม บางบาล 13250  
บ้านเลน บางปะอิน 13160  
เชียงรากน้อย บางปะอิน 13160  
บ้านโพ บางปะอิน 13160  
บ้านกรด บางปะอิน 13160  
บางกระสั้น บางปะอิน 13160  
คลองจิก บางปะอิน 13160  
บ้านหว้า บางปะอิน 13160  
วัดยม บางปะอิน 13160  
บางประแดง บางปะอิน 13160  
สามเรือน บางปะอิน 13160  
เกาะเกิด บางปะอิน 13160  
บ้านพลับ บางปะอิน 13160  
บ้านแป้ง บางปะอิน 13160  
คุ้งลาน บางปะอิน 13160  
ตลิ่งชัน บางปะอิน 13160  
บ้านสร้าง บางปะอิน 13170  
ตลาดเกรียบ บางปะอิน 13160  
ขนอนหลวง บางปะอิน 13160  
บางปะหัน บางปะหัน 13220  
ขยาย บางปะหัน 13220  
บางเดื่อ บางปะหัน 13220  
เสาธง บางปะหัน 13220  
ทางกลาง บางปะหัน 13220  
บางเพลิง บางปะหัน 13220  
หันสัง บางปะหัน 13220  
บางนางร้า บางปะหัน 13220  
ตานิม บางปะหัน 13220  
ทับน้ำ บางปะหัน 13220  
บ้านม้า บางปะหัน 13220  
ขวัญเมือง บางปะหัน 13220  
บ้านลี่ บางปะหัน 13220  
โพธิ์สามต้น บางปะหัน 13220  
พุทเลา บางปะหัน 13220  
ตาลเอน บางปะหัน 13220  
บ้านขล้อ บางปะหัน 13220  
ผักไห่ ผักไห่ 13120  
อมฤต ผักไห่ 13120  
บ้านแค ผักไห่ 13120  
ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ 13120  
ตาลาน ผักไห่ 13120  
ท่าดินแดง ผักไห่ 13120  
ดอนลาน ผักไห่ 13280  
นาคู ผักไห่ 13280  
กุฎี ผักไห่ 13120  
ลำตะเคียน ผักไห่ 13280  
โคกช้าง ผักไห่ 13120  
จักราช ผักไห่ 13280  
หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ 13280  
ลาดชิด ผักไห่ 13120  
หน้าโคก ผักไห่ 13120  
บ้านใหญ่ ผักไห่ 13120  
ภาชี ภาชี 13140  
โคกม่วง ภาชี 13140  
ระโสม ภาชี 13140  
หนองน้ำใส ภาชี 13140  
ดอนหญ้านาง ภาชี 13140  
ไผ่ล้อม ภาชี 13140  
กระจิว ภาชี 13140  
พระแก้ว ภาชี 13140  
ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 13230  
หลักชัย ลาดบัวหลวง 13230  
สามเมือง ลาดบัวหลวง 13230  
พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 13230  
สิงหนาท ลาดบัวหลวง 13230  
คู้สลอด ลาดบัวหลวง 13230  
คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 13230  
ลำตาเสา วังน้อย 13170  
บ่อตาโล่ วังน้อย 13170  
วังน้อย วังน้อย 13170  
ลำไทร วังน้อย 13170  
สนับทึบ วังน้อย 13170  
พยอม วังน้อย 13170  
หันตะเภา วังน้อย 13170  
วังจุฬา วังน้อย 13170  
ข้าวงาม วังน้อย 13170  
ชะแมบ วังน้อย 13170  
เสนา เสนา 13110  
บ้านแพน เสนา 13110  
เจ้าเจ็ด เสนา 13110  
สามกอ เสนา 13110  
บางนมโค เสนา 13110  
หัวเวียง เสนา 13110  
มารวิชัย เสนา 13110  
บ้านโพธิ์ เสนา 13110  
รางจรเข้ เสนา 13110  
บ้านกระทุ่ม เสนา 13110  
บ้านแถว เสนา 13110  
ชายนา เสนา 13110  
สามตุ่ม เสนา 13110  
ลาดงา เสนา 13110  
ดอนทอง เสนา 13110  
บ้านหลวง เสนา 13110  
เจ้าเสด็จ เสนา 13110  
บางซ้าย บางซ้าย 13270  
แก้วฟ้า บางซ้าย 13270  
เต่าเล่า บางซ้าย 13270  
ปลายกลัด บางซ้าย 13270  
เทพมงคล บางซ้าย 13270  
วังพัฒนา บางซ้าย 13270  
คานหาม อุทัย 13210  
บ้านช้าง อุทัย 13210  
สามบัณฑิต อุทัย 13210  
บ้านหีบ อุทัย 13210  
หนองไม้ซุง อุทัย 13210  
อุทัย อุทัย 13210  
เสนา อุทัย 13210  
หนองน้ำส้ม อุทัย 13210  
โพสาวหาญ อุทัย 13210  
ธนู อุทัย 13210  
ข้าวเม่า อุทัย 13210  
หัวไผ่ มหาราช 13150  
กะทุ่ม มหาราช 13150  
มหาราช มหาราช 13150  
น้ำเต้า มหาราช 13150  
บางนา มหาราช 13150  
โรงช้าง มหาราช 13150  
เจ้าปลุก มหาราช 13150  
พิตเพียน มหาราช 13150  
บ้านนา มหาราช 13150  
บ้านขวาง มหาราช 13150  
ท่าตอ มหาราช 13150  
บ้านใหม่ มหาราช 13150  
บ้านแพรก บ้านแพรก 13240  
บ้านใหม่ บ้านแพรก 13240  
สำพะเนียง บ้านแพรก 13240  
คลองน้อย บ้านแพรก 13240  
สองห้อง   13240  

จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทด่วน

รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก

กลับหน้าหลัก