รับจดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท
รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพิจิตร
จดทะเบียนบริษัทพิจิตร รับจดทะเบียนบริษัทพิจิตร
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเมือง เมืองพิจิตร 66000  
ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร 66000  
ย่านยาว เมืองพิจิตร 66000  
ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร 66000  
ปากทาง เมืองพิจิตร 66000  
คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร 66000  
โรงช้าง เมืองพิจิตร 66000  
เมืองเก่า เมืองพิจิตร 66000  
ท่าหลวง เมืองพิจิตร 66000  
บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร 66000  
ฆะมัง เมืองพิจิตร 66000  
ดงป่าคำ เมืองพิจิตร 66170  
หัวดง เมืองพิจิตร 66170  
ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร 66000  
สายคำโห้ เมืองพิจิตร 66000  
ดงกลาง เมืองพิจิตร 66170  
วังทรายพูน วังทรายพูน 66180  
หนองปลาไหล วังทรายพูน 66180  
หนองพระ วังทรายพูน 66180  
หนองปล้อง วังทรายพูน 66180  
โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง 66190  
ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง 66190  
วังจิก โพธิ์ประทับช้าง 66190  
ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง 66190  
ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง 66190  
เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง 66190  
ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง 66190  
ตะพานหิน ตะพานหิน 66110  
งิ้วราย ตะพานหิน 66110  
ห้วยเกตุ ตะพานหิน 66110  
ไทรโรงโขน ตะพานหิน 66110  
หนองพยอม ตะพานหิน 66110  
ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน 66150  
ดงตะขบ ตะพานหิน 66110  
คลองคูณ ตะพานหิน 66110  
วังสำโรง ตะพานหิน 66110  
วังหว้า ตะพานหิน 66110  
วังหลุม ตะพานหิน 66150  
ทับหมัน ตะพานหิน 66110  
ไผ่หลวง ตะพานหิน 66110  
บางมูลนาก บางมูลนาก 66120  
บางไผ่ บางมูลนาก 66120  
หอไกร บางมูลนาก 66120  
เนินมะกอก บางมูลนาก 66120  
วังสำโรง บางมูลนาก 66120  
ภูมิ บางมูลนาก 66120  
วังกรด บางมูลนาก 66120  
ห้วยเขน บางมูลนาก 66120  
วังตะกู บางมูลนาก 66210  
ลำประดา บางมูลนาก 66120  
โพทะเล โพทะเล 66130  
ท้ายน้ำ โพทะเล 66130  
ทะนง โพทะเล 66130  
ท่าบัว โพทะเล 66130  
ทุ่งน้อย โพทะเล 66130  
ท่าขมิ้น โพทะเล 66130  
ท่าเสา โพทะเล 66130  
บางคลาน โพทะเล 66130  
ท่านั่ง โพทะเล 66130  
บ้านน้อย โพทะเล 66130  
วัดขวาง โพทะเล 66130  
สามง่าม สามง่าม 66140  
กำแพงดิน สามง่าม 66140  
รังนก สามง่าม 66140  
เนินปอ สามง่าม 66140  
หนองโสน สามง่าม 66140  
ทับคล้อ ทับคล้อ 66150  
เขาทราย ทับคล้อ 66230  
เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ 66230  
ท้ายทุ่ง ทับคล้อ 66150  
สากเหล็ก สากเหล็ก 66160  
ท่าเยี่ยม สากเหล็ก 66160  
คลองทราย สากเหล็ก 66160  
หนองหญ้าไทร สากเหล็ก 66160  
วังทับไทร สากเหล็ก 66160  
ห้วยแก้ว บึงนาราง 66130  
โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง 66130  
แหลมรัง บึงนาราง 66130  
บางลาย บึงนาราง 66130  
บึงนาราง บึงนาราง 66130  
วังงิ้วใต้ ดงเจริญ 66210  
วังงิ้ว ดงเจริญ 66210  
ห้วยร่วม ดงเจริญ 66210  
ห้วยพุก ดงเจริญ 66210  
สำนักขุนเณร ดงเจริญ 66210  
บ้านนา วชิรบารมี 66140  
บึงบัว วชิรบารมี 66140  
วังโมกข์ วชิรบารมี 66140  
หนองหลุม วชิรบารมี 66220  

จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทด่วน

รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก

กลับหน้าหลัก