รับจดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท
รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จดทะเบียนบริษัทนครศรีธรรมราช รับจดทะเบียนบริษัทนครศรีธรรมราช
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 80000  
ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช 80000  
คลัง เมืองนครศรีธรรมราช 80000  
ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช 80000  
ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 80000  
นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช 80280  
กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 80280  
ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช 80000  
มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช 80000  
นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 80000  
ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช 80280  
โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 80000  
บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 80330  
ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 80000  
ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 80000  
ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช 80290  
พรหมโลก พรหมคีรี 80320  
บ้านเกาะ พรหมคีรี 80320  
อินคีรี พรหมคีรี 80320  
ทอนหงส์ พรหมคีรี 80320  
นาเรียง พรหมคีรี 80320  
เขาแก้ว ลานสกา 80230  
ลานสกา ลานสกา 80230  
ท่าดี ลานสกา 80230  
กำโลน ลานสกา 80230  
ขุนทะเล ลานสกา 80230  
ฉวาง ฉวาง 80150  
ละอาย ฉวาง 80250  
นาแว ฉวาง 80260  
ไม้เรียง ฉวาง 80150  
กะเปียด ฉวาง 80260  
นากะชะ ฉวาง 80150  
ห้วยปริก ฉวาง 80260  
ไสหร้า ฉวาง 80150  
นาเขลียง ฉวาง 80260  
จันดี ฉวาง 80250  
พิปูน พิปูน 80270  
กะทูน พิปูน 80270  
เขาพระ พิปูน 80270  
ยางค้อม พิปูน 80270  
ควนกลาง พิปูน 80270  
เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 80190  
ท่าขนาน เชียรใหญ่ 80190  
บ้านกลาง เชียรใหญ่ 80190  
บ้านเนิน เชียรใหญ่ 80190  
ไสหมาก เชียรใหญ่ 80190  
ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ 80190  
เสือหึง เชียรใหญ่ 80190  
การะเกด เชียรใหญ่ 80190  
เขาพระบาท เชียรใหญ่ 80190  
แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ 80190  
ชะอวด ชะอวด 80180  
ท่าเสม็ด ชะอวด 80180  
ท่าประจะ ชะอวด 80180  
เคร็ง ชะอวด 80180  
วังอ่าง ชะอวด 80180  
บ้านตูล ชะอวด 80180  
ขอนหาด ชะอวด 80180  
เกาะขันธ์ ชะอวด 80180  
ควนหนองหงษ์ ชะอวด 80180  
เขาพระทอง ชะอวด 80180  
นางหลง ชะอวด 80180  
ท่าศาลา ท่าศาลา 80160  
กลาย ท่าศาลา 80160  
ท่าขึ้น ท่าศาลา 80160  
หัวตะพาน ท่าศาลา 80160  
สระแก้ว ท่าศาลา 80160  
โมคลาน ท่าศาลา 80160  
ไทยบุรี ท่าศาลา 80160  
ดอนตะโก ท่าศาลา 80160  
ตลิ่งชัน ท่าศาลา 80160  
โพธิ์ทอง ท่าศาลา 80160  
ปากแพรก ทุ่งสง 80110  
ชะมาย ทุ่งสง 80110  
หนองหงส์ ทุ่งสง 80110  
ควนกรด ทุ่งสง 80110  
นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 80110  
นาหลวงเสน ทุ่งสง 80110  
เขาโร ทุ่งสง 80110  
กะปาง ทุ่งสง 80310  
ที่วัง ทุ่งสง 80110  
น้ำตก ทุ่งสง 80110  
ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 80110  
นาโพธิ์ ทุ่งสง 80110  
เขาขาว ทุ่งสง 80110  
นาบอน นาบอน 80220  
ทุ่งสง นาบอน 80220  
แก้วแสน นาบอน 80220  
ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 80240  
ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 80240  
ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 80240  
กุแหระ ทุ่งใหญ่ 80240  
ปริก ทุ่งใหญ่ 80240  
บางรูป ทุ่งใหญ่ 80240  
กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 80240  
ปากพนัง ปากพนัง 80140  
คลองน้อย ปากพนัง 80330  
ป่าระกำ ปากพนัง 80140  
ชะเมา ปากพนัง 80330  
คลองกระบือ ปากพนัง 80140  
เกาะทวด ปากพนัง 80330  
บ้านใหม่ ปากพนัง 80140  
หูล่อง ปากพนัง 80140  
แหลมตะลุมพุก ปากพนัง 80140  
ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง 80140  
บางศาลา ปากพนัง 80140  
บางพระ ปากพนัง 80140  
บางตะพง ปากพนัง 80140  
ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง 80140  
บ้านเพิง ปากพนัง 80140  
ท่าพยา ปากพนัง 80140  
ปากแพรก ปากพนัง 80140  
ขนาบนาก ปากพนัง 80140  
ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 80130  
หินตก ร่อนพิบูลย์ 80350  
เสาธง ร่อนพิบูลย์ 80350  
ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 80130  
ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 80130  
ควนชุม ร่อนพิบูลย์ 80130  
สิชล สิชล 80120  
ทุ่งปรัง สิชล 80120  
ฉลอง สิชล 80120  
เสาเภา สิชล 80340  
เปลี่ยน สิชล 80120  
สี่ขีด สิชล 80120  
เทพราช สิชล 80340  
เขาน้อย สิชล 80120  
ทุ่งใส สิชล 80120  
ขนอม ขนอม 80210  
ควนทอง ขนอม 80210  
ท้องเนียน ขนอม 80210  
หัวไทร หัวไทร 80170  
หน้าสตน หัวไทร 80170  
ทรายขาว หัวไทร 80170  
แหลม หัวไทร 80170  
เขาพังไกร หัวไทร 80170  
บ้านราม หัวไทร 80170  
บางนบ หัวไทร 80170  
ท่าซอม หัวไทร 80170  
ควนชะลิก หัวไทร 80170  
รามแก้ว หัวไทร 80170  
เกาะเพชร หัวไทร 80170  
บางขัน บางขัน 80360  
บ้านลำนาว บางขัน 80360  
วังหิน บางขัน 80360  
บ้านนิคม บางขัน 80360  
ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา 80260  
คลองเส ถ้ำพรรณรา 80260  
ดุสิต ถ้ำพรรณรา 80260  
บ้านควนมุด จุฬาภรณ์ 80180  
บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ 80180  
ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ 80130  
ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ 80130  
นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ 80130  
สามตำบล จุฬาภรณ์ 80130  
นาพรุ พระพรหม 80000  
นาสาร พระพรหม 80000  
ท้ายสำเภา พระพรหม 80000  
ช้างซ้าย พระพรหม 80000  
นบพิตำ นบพิตำ 80160  
กรุงชิง นบพิตำ 80160  
กะหรอ นบพิตำ 80160  
นาเหรง นบพิตำ 80160  
ช้างกลาง ช้างกลาง 80250  
หลักช้าง ช้างกลาง 80250  
สวนขัน ช้างกลาง 80250  
เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ 80190  
ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 80290  
สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80190  
ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 80190  

จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทด่วน

รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก

กลับหน้าหลัก