การประปา
การไฟฟ้า
กระทรวง
ขนส่งมวลชน
ชีวิตและสุขภาพ
ธนาคาร
ไปรษณีย์
โรงพยาบาล
สายการบิน
สถานีดับเพลิง
สถานีตำรวจ
สถานีรถไฟ
สำนักงานเขต
อาหาร

เหตุด่วน เหตุร้าย

191

น้ำไม่ไหล

1125

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำ

ไฟดับ

1130

ศูนย์บริการรับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

ไฟไหม้

199

ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา

หน่วยแพทย์กู้ชีพ

1555

กรุงเทพฯ

เจ็บป่วย ฉุกเฉิน

1669

ศูนย์นเรนทร

รถพยาบาล

1691

ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล กรมตำรวจ

จราจรติดขัด

1197

ศูนย์ควบคุมการจราจร

ปภ.

1784

สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัย

กองปราบปราม

1195

ตำรวจทางหลวง

1193

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ขนส่ง (บขส.)

1490

ศูนย์วิทยุแท็กซี่เรดิโอ

1681

จส.100

1137

การรถไฟ

1690

สวพ. 91

1644

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม.

1555

เตือนภัยพิบัติ

1860

เหตุด่วนทางน้ำ

1199

ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

1784

กรมทางพิเศษ

1543

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รถหาย

1192

ศปร.ตร. 

สภาพอากาศ

1182

กรมอุตุวิทยา

ทะเบียนราษฎร์

1548

ATM-บัตรเครดิต หาย

1188

ทีมล่าอสรพิษ (กทม.)

089-043 8445

สรรพากร

0-2272-8000

กระทรวงพาณิชย์

1569

เด็กและสตรี

0-2282 3892

ศูนย์สวัสดิภาพเด็กเยาวชนและสตรี

สคบ.

1166

อย.

1556

สายด่วนบัตรทอง

1330

จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทด่วน

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดสมาคม จดมูลนิธิ จดทะเบียนบริษัทด่วน สำนักงานบัญชี